Projecten

Categorieën
Iedere Gyproc Professional kan 4 projecten indienen; één per categorie.


Commerciële gebouwen
Projecten binnen deze categorie zijn utiliteitsbouw projecten die een commerciële inslag hebben. Het betreft hierbij zowel nieuwbouw als renovatie projecten. Voorbeelden van projecten in deze categorie zijn: Hotels, kantoren, winkels/retail, sport en ontspanning en overige gebouwen met een commerciële functie.

Publieke gebouwen
Projecten binnen deze categorie zijn utiliteitsbouw projecten die een publieke inslag hebben. Het betreft hierbij zowel nieuwbouw als renovatie projecten. Voorbeelden van projecten in deze categorie zijn: Ziekenhuizen, zorgcentra, scholen, universiteiten, theaters, overheidsgebouwen en overige gebouwen met een publieke functie.

Woningbouw
Projecten binnen deze categorie zijn alle projecten die voorzien in een uiteindelijke woonfunctie. Voorbeelden van projecten in deze categorie zijn daarbij: Renovatieprojecten, woningnieuwbouw, appartementen, transformaties naar woningbouw, studentenwoningen, en eengezinswoningen in het in hogere segment.

Innovatie en duurzaamheid
Projecten binnen deze categorie kennen innovatieve afbouw oplossing, en/of blinken uit met betrekking tot verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Innovatieve afbouwoplossingen komen voor in vele vormen, enkele voorbeelden kunnen hierbij zijn: Slimme oplossingen die productiviteit, kwaliteit of het montage gemak bevorderen, toepassing van gips op een bijzondere of ongebruikelijke manier, of toepassingen van nieuwe processen/hulpmiddelen binnen de afbouw.
Bijdrage in duurzaamheid binnen projecten kan op diverse manieren gebeuren, enkele voorbeelden hierbij kunnen zijn: Projecten die een duurzaamheidsprestatie hebben behaald (zoals bijvoorbeeld BREEEAM, LEED of C2C), projecten waarbij specifieke duurzaamheidconcepten zijn toegepast, of projecten waarbij duurzaamheid in de vorm van afvalmanagement (bv. recycling) is toegepast.