Voorwaarden

Doel
Gyproc organiseert in Nederland speciaal voor de Gyproc Professionals een wedstrijd voor nationale projecten, uitgevoerd met Gyproc producten en systemen. Deze Trophy is speciaal bedoeld voor het uitdragen en belonen van vakmanschap, esthetische vormgeving en het toepassen van technische kennis met Gyproc producten en systemen in het bijzonder en gipsplaatsystemen in het algemeen. Dit geldt zowel voor traditionele toepassingen als in projecten die zich onderscheiden in originaliteit en unieke prestaties.

Doelgroep
Alleen de erkende verwerkers van Gyproc systemen, de Gyproc Professionals, kunnen meedingen naar de Gyproc Trophy.

Voorwaarden aan de uitvoering

 • Het project dient te zijn uitgevoerd met Gyproc producten en systemen.
 • De montage is uitgevoerd conform de geldende verwerkingsvoorschriften en wettelijke bouw- en regelgeving.

Beoordelingscriteria
De ingediende projecten worden door de jury beoordeeld op:
 • Vakmanschap (innovatieve toepassingen en materiaalgebruik, perfectie in uitvoering, complexiteit).
 • Architectuur (creatieve uitvoering van een uitdagend ontwerp en bijbehorende afwerkingsdetails).
 • Het realiseren van de gevraagde technische prestaties (brandwerendheid, akoestiek, mechanische prestaties) in een complexe bouwomgeving.
 • Presentatie (duidelijkheid presentatie, kwaliteit foto’s en tekeningen).

Deelname
 • Het project is gelegen in Nederland en dient in de periode tussen medio 2015 en 12 juni 2017 (sluitingsdatum indienen projecten) volledig te zijn opgeleverd door de Gyproc Professional aan de hoofdaannemer. Vanzelfsprekend moet de jury bij een eventueel jurybezoek eind juni 2017 een goede beoordeling van het eindresultaat van het project kunnen maken.
 • In deze editie van de Gyproc Trophy zijn er 4 categorieën. Er zal vanuit elke categorie een winnaar worden gekozen uit alle inzendingen in de specifieke categorie. De jury bepaalt deze 4 categorie-winnaars. Elke Gyproc Professional mag in elke categorie één project indienen. Dit betekent dus in totaal 4 projecten. Uit alle ingezonden projecten wordt de hoofdprijs, De Gyproc Trophy gekozen. Daarnaast dient ieder ingezonden project mee voor de Gyproc Professionals Keuze. Deze wordt op de dag zelf door de u en collega’s gekozen.


Aanmeldingsprocedure
De aanmelding voor een project dient te geschieden via de betreffende indienpagina’s van deze website: www.gyproctrophy.nl.

Termijn
De projecten kunnen vanaf 23 maart 2017 tot uiterlijk 12 juni 2017 worden ingediend. Onvolledige of onduidelijke informatie kan de jury niet in de competitie meenemen.

Toestemming
 • Het ingediende project moet door de juryleden en door Gyproc kunnen worden bezichtigd.
 • Inzending betekent automatisch dat toestemming gegeven wordt voor het openbaar maken van de foto’s en andere ingediende stukken.
 • Het gebruiksrecht van beeldmateriaal, tekeningen, e.d. voor publicatie op de Gyproc Trophy website en op andere uitingen berust dan ook bij Saint-Gobain Gyproc Nederland.

Jury
Voor de beoordeling van de projecten is een deskundige jury samengesteld van vakmensen uit de bouw, met expertise op de volgende gebieden: bouwkundige educatie, innovatie, duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, architectuur, afbouw en journalistiek.

Uitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op 29 september 2017. Hierbij worden de vertegenwoordigers van het bedrijf uitgenodigd. Plaats en tijd van het evenement worden tijdig bekend gemaakt.

Wedstrijd/competitie
 • Gyproc wil met deze manifestatie het vakmanschap en de deskundigheid van alle montagebedrijven aanspreken en staat voor een eerlijke competitie.
 • Elke deelnemer erkent door zijn deelname deze voorwaarden en ziet af van rechtsvervolging bij eventuele meningsverschillen.
 • Bij verandering van de termijnen of niet plaatsvinden van het evenement kan Gyproc niet aansprakelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor de ter beschikking gestelde bijlagen zoals foto’s, bouwtekeningen etc.
 • Gyproc heeft het recht om deelnemers aan de Gyproc Trophy te diskwalificeren op het moment dat geconstateerd wordt, dat er gehandeld is in strijd met de voorwaarden.
 • Over de definitieve uitslag van de diverse prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

Saint-Gobain Gyproc Nederland, Vianen, maart 2017