Indienen

De afgelopen periode hebben de Gyproc Professionals interessante en mooie projecten ingediend om mee te dingen naar de Gyproc Trophy 2017. Inmiddels is de indienperiode verstreken en kunt u geen projecten meer indienen of bewerken.